Prywatność

Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Firma dostępna pod adresem: www.seneza.pl dokłada najwyższych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, które są pozyskiwane w trakcie korzystania ze strony interentowej. W niniejszej Polityce prywatności znajdą Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zebrane informacje o użytkownikach oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wojciech Strzelecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Seneza Wojciech Strzelecki, ul. Polna 41, 05 – 506 Magdalenka, NIP 1231311692, REGON 363763410 („Firma”).
 3. Na stronie www.seneza.pl mogą być prezentowane odsyłacze do innych zewnętrznych stron internetowych. W przypadku przekierowania użytkownika na takie strony, za publikowane tam treści oraz ochronę danych osobowych odpowiadają podmioty prowadzące te strony. Użytkownik powinien wówczas zapoznać się z obowiązującą na tych stronach polityką prywatności.

Rodzaj pozyskiwanych danych

 1. Użytkownik decydując się na wypełnienie oraz wysłanie Formularza kontaktowego, dobrowolnie podaje adres e-mail lub numer telefonu, a także imię i nazwisko.
 2. Podanie danych użytkownika, o których mowa w ust. 1 powyżej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Niepodanie adresu e-mail bądź numeru telefonu uniemożliwi wysłanie Formularza kontaktowego.
 4. Firma niezależnie od podania przez jego użytkownika danych określonych w ust. 1 powyżej, pobiera i przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkowników ze świadczonych przez Firmę usług (tzw. dane eksploatacyjne): oznaczenia identyfikujące użytkownika, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Cel pozyskiwania danych

 1. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników strony internetowej www.seneza.pl.
 2. Dane pozyskiwane od użytkowników w ramach Formularza kontaktowego umożliwiają odpowiedź na zapytanie skierowane przez użytkownika.

Prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania bądź usunięcia

 1. Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu do danych osobowych przekazanych podczas korzystania ze strony www.seneza.pl poprzez wgląd w ich treść oraz ich poprawiania, a także usuwania tych danych, z zastrzeżeniem danych uzyskanych przez ich administratora automatycznie, ze względu na ich anonimowość.
 2. W celu poprawienia lub usunięcia swoich danych należy wysłać swoją prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Zabezpieczenie danych

 1. Administrator danych dokłada najwyższych starań, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne i w tym celu zapewnia należytą ich ochronę. Zbiór gromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na serwerze zabezpieczonym przed dostępem informatycznym, a także fizycznym (osób nieuprawnionych). Ochronę danych osobowych dodatkowo zabezpiecza protokół bezpieczeństwa SSL, za pośrednictwem którego przesyłane są dane.

Zadzwoń

667 969 069LUBNapisz